Ceník geodetických prací

Ceny za jednotlivé pracovní úkony jsou dány v základním jednotkovém ceníku, kteý je pouze výchozím podkladem. Pro stanovení ceny jsou důležité faktory : katastrální území (mapový podklad), nejbližší okolí lokality, objem prací apod.

 

Důležité informace k předběžné kalkulaci a komunikaci s námi :

  • Katastrální území
  • Čísla dotčených parcel
  • Termín vyhotovení

 

 

 

 

geoplus_footer.png