Geometrické plány
Dokumenty, které jsou nutné pro rozdělení pozemku, novostavby, rozestavěné stavby, věcná břemena. Jsou součástí vkladu do katastru.

Vytyčení parcel nebo majetkových hranic
Slouží pro vymezení majetkových hranic podle katastru.

Vytyčení staveb
Obsahuje úkony potřebné před realizací stavby.

Polohopisné a výškopisné měření
Slouží zejména jako podklady pro projektování.  

Výšková měření
Měření deformací, případně sedání objektu.

Zaměření skutečného provedení
Provádí se po realizaci stavby objektu, komunikací a inženýrských sítí.

 

 

 

 

geoplus_footer.png